KESKKONNAPOLIITIKA

Valmistame tooteid keskkonnakahjustuste – eeskätt
õhusaaste aga selle kaudu ka teiste keskkonnakomponentide ning inimeste
kahjustamise vältimiseks.

Oma tegevuses lähtume põhimõttest, et
keskkonnasõbraliku toodangu valmistamine peab olema võimalikult
keskkonnasõbralik, mis väljendub eeskätt tootmise jäätmemahukuse
piiramises ja töökeskkonna parandamises.

Oma tegevuses järgime kõiki asjakohaseid
keskkonnahoiu-alaseid õigusakte ja muid nõudeid, kohustume rakendama ja
pidevalt täiustama keskkonnajuhtimissüsteemi, parendama keskkonna-alast
tulemuslikkust ning vältima saastamist.